A+ A A-

Detva Piešť

Katastrálne územie mesta Detva Piešť sa nachádza na rozhraní kotliny a pohoria. Vyznačuje sa pestrým reliéfom. Centrálnu časť zaberá Zvolenská kotlina s oddielmi Detvianska kotlina a Rohy. Severnú časť zaberá geomorfologický celok Poľana s Detvianskym predhorím. Do južnej časti zasahujú Ostrôžky a Javorie.

Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti JIVA-TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa, 926 01, Sereď

Telefón: 033/ 558 39 39

IČO: 36 257 681, DIČ: 2021802288, IČ DPH: SK2021802288

Výpis z OR: OS Trnava, oddiel Sro, vložka 14518/T,

Bankové spoj.: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6622058001/1111

 

Created by www.mimo.sk