A+ A A-

Certifikáty spoločnosti JIVA-Trade spol. s.r.o.

 

 

Vyhodnotenie výsledkov skúšok Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu uvedených v Protokoloch o skúškach č. 40-12-0269 a 40-12-0270

 

Vyhodnotenie výsledkov skúšok uvedených v Protokole o skúškach č. 20-12-0659

 

Vyhodnotenie výsledkov skúšok uvedených v Protokole o skúškach č. 30-12-0194

 

Vyhodnotenie výsledkov skúšok uvedených v Protokole o skúškach č. 40-12-0298

 

Vyhodnotenie výsledkov skúšok vykonaných v rámci počiatočných skúšok typu uvedených v Protokole o skúškach č.40-12-0235 až 40-12-0245

 

 

 

 

 

 

Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti JIVA-TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa, 926 01, Sereď

Telefón: 033/ 558 39 39

IČO: 36 257 681, DIČ: 2021802288, IČ DPH: SK2021802288

Výpis z OR: OS Trnava, oddiel Sro, vložka 14518/T,

Bankové spoj.: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6622058001/1111

 

Created by www.mimo.sk